Skip to content

SUMS Outreach | Allgymorth

Welcome to the Swansea University Medical School Outreach Page (SUMS Outreach) – an online repository to show all of the various outreach and public engagement activities which take place across the School (from school visits, to science festivals, to PPI).

Croeso i Dudalen Allgymorth Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe (SUMS Allgymorth) – storfa ar-lein i ddangos yr holl weithgareddau allgymorth ac ymgysylltu â’r cyhoedd amrywiol sy’n digwydd ar draws yr Ysgol (o ymweliadau ysgol, i wyliau gwyddoniaeth, i PPI).