Skip to content

Submission | Cyflwyno

Please tell us about your outreach activities here. Submissions can be made in English or Welsh – all submissions will be checked and translated into both languages before they are made public.

We have found that Safari gives intermittent page loading issues, so please use a different browser, e.g. Chrome, Edge or Firefox, for submitting an entry.

Dywedwch wrthym am eich gweithgareddau allgymorth yma. Gellir gwneud cyflwyniadau yn Gymraeg neu Saesneg – bydd pob cyflwyniad yn cael ei wirio a’i gyfieithu i’r ddwy iaith cyn iddynt gael eu cyhoeddi.

Rydym wedi darganfod bod Safari yn rhoi problemau llwytho tudalennau ysbeidiol, felly defnyddiwch borwr gwahanol, e.e. Chrome, Edge neu Firefox, ar gyfer cyflwyno cais.