Skip to content

Ynghylch | About

Nod y prosiect hwn oedd datblygu e-storfa estyn allan ac ymgysylltu â’r cyhoedd cynhwysfawr a hygyrch. Nod yr e-storfa yw crynhoi’r gweithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd ac estyn allan yn ogystal â darparu gwybodaeth am adnoddau a ddatblygwyd a/neu a gynigir gan staff a myfyrwyr yr Ysgol Feddygaet.

Ar y llwyfan hwn, gallwch ddod o hyd i ddisgrifiad o weithgareddau a’u cynulleidfaoedd arfaethedig, adnoddau, staff neu fyfyrwyr dan sylw, a churadu hygyrchedd adnoddau ar-lein ar gyfer estyn allan. Rydym yn obeithiol y bydd y llwyfan hwn yn hwyluso cydweithio o fewn yr Ysgol Feddygaeth a thu hwnt. Mae manylion cyswllt ar gael ar bob tudalen, cysylltwch os gwelwch yn dda os gwelwch brosiect yr hoffech gyfrannu ato neu ddarganfod mwy amdano, neu e-bostiwch tîm y prosiect yn sumsoutreach@swansea.ac.uk

Flo Avery

Mae Flo Avery yn fyfyriwr PhD sydd wedi’i lleoli mewn Gwyddor Data Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei maes ymchwil yn ymwneud ag edrych ar drawma a thrallod yn ystod plentyndod o safbwynt iechyd y cyhoedd. Mae hi’n angerddol am gynnwys ac ymgysylltu â phobl ifanc mewn ymchwil sy’n effeithio arnyn nhw, trwy gydgynhyrchu ac estyn allan. Creodd Flo yr ystorfa hon fel rhan o leoliad interniaeth SPIN yn haf 2023. Gallwch gysylltu â Flo ar: f.l.avery.2226345@swansea.ac.uk

Dr Geertje Van Keulen

Mae Geertje Van Keulen yn Athro Cyswllt mewn Biocemeg Microbaidd yn Sefydliad Gwyddor Bywyd Prifysgol Abertawe. Hi hefyd yw pencampwr gwaith estyn allan Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe. At hynny, mae Geertje yn cydweithio â channoedd o fenywod ym maes STEMM, yn enwedig drwy’r gweithgareddau ymgysylltu â’r cyhoedd a chydraddoldeb rhwng y rhywiau y mae’n eu harwain fesul Soapbox Science Abertawe. Gallwch gysylltu â Geertje ar: g.van.keulen@swansea.ac.uk

Dr Claire Price

Mae Dr Claire Price yn Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddor Biofeddygol ym Mhrifysgol Abertawe. Hi hefyd yw pencampwr gwaith estyn allan Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe. Sefydlodd Claire Ŵyl Wyddoniaeth Merthyr ac mae’n angerddol am waith estyn allan. Gallwch gysylltu â Claire ar c.l.price@swansea.ac.uk